Over Kerkblad.nl

Kerkblad.nl is onderdeel van BladNL dat ook clubbladen, wijkkranten en andere non-profit bladen maakt. BladNL is een uitgeverij en grafisch productiebedrijf. Wij hebben ons gespecialiseeerd in magazines voor de niet- en semi-professionele markt. Alle productie verzorgen we in eigen huis. Dat geldt zowel voor het drukwerk als voor de digitale mogelijkheden om bladen via ons te maken of op internet te publiceren. Op deze manier kunnen we de communicatielijnen zo kort mogelijk houden.
In onze drukkerij maken we geen ander drukwerk dan alleen bladen en magazines. Dit betekent dat onze machines, instellingen en werkwijzen perfect op dit type product kunnen worden afgestemd.

Bij Kerkblad.nl werken mensen met uiteenlopende specialismes. Zo hebben wij mensen die weten hoe je een artikel schrijft, hoe je een computerprogramma programmeert, hoe je een drukpers aanstuurt en hoe je adverteerders werft, om er maar een paar te noemen.
Kerkblad.nl heeft passie voor bladen. Een eigen blad maken kost veel tijd en energie, maar het resultaat is vaak meer dan de moeite waard. Wij vinden het geweldig om te zien wat er aan bladen wordt gemaakt en hoeveel creativiteit daarbij aan de dag wordt gelegd. Daarnaast verzorgen bladen en krantjes een belangrijke rol in het communicatieproces binnen kerken, parochies en gemeenten. clubs, verenigingen, stichtingen en andere organisaties. Daarom vinden we het leuk om daar een ondersteunende bijdrage aan te leveren. Dat doen we bijvoorbeeld met lagere prijzen waardoor bepaalde bladen mogelijk worden gemaakt die anders niet zouden kunnen bestaan. Of bijvoorbeeld door redacties de mogelijkheid te geven om hun blad in kleur uit te brengen wat anders financieel gezien niet mogelijk zou zijn.
Ook wat de inhoud betreft bieden we graag ondersteuning met bijvoorbeeld workshops waarbij onze vakmensen de redactie of het lay-out team een extra boost geven.

Iedereen die een eigen blad, krant of magazine maakt, heeft er baat bij om eens contact op te nemen met Kerkblad.nl. Wellicht kunnen wij u helpen om de kwaliteit van uw blad te verbeteren, de kosten te verlagen, de uitvoering te verbeteren, de werkdruk te verminderen of een slag te maken met de digitale ontwikkelingen. We maken graag kennis met u en de redactie om daar eens samen over te denken.

info@kerkblad.nl 030-2416975
Kazemat 28
3905 NR Veenendaal
Nederland
Kerkblad.nl

Kerkblad.nl is onderdeel van BladNL.

Beoordeling door klanten: 8.9/10 - 748 beoordelingen
BladNL is de specialist voor uw ledenblad, clubblad, wijkkrant of ander blad. Wij verzorgen het drukken en verzenden voor de laagste prijs. We hebben een breed pakket extra services waarmee het maken van uw blad leuk, makkelijk en goedkoop is. Zo hebben we een telefonische helpdesk, de Laagste Prijs Garantie en een optionele lay-out applicatie. Ook kunnen we automatisch uw blad bladerbaar op uw website plaatsen en bieden we een lay-outhulp pakket. BladNL heeft zowel offsetdrukpersen als digitale printers en verzorgt alle productie zelf. We werken voor honderden klanten uit Nederland en België.